#109 Låt arbetet på detta Guds hus fortgå ostört

#109 Låt arbetet på detta Guds hus fortgå ostört